Δημιουργία Στρατηγικής Marketing & Brand Building

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα δημιουργήσουν την δική τους στρατηγική marketing & brand building! Η στρατηγική marketing μιας εταιρείας είναι αυτή που θα αυξήσει τις πωλήσεις της, ενώ η δημιουργία του brand name θα της προσδώσει αξία, θα την εδραιώσει στην αγορά και θα ενισχύσει την σχέση με τους πελάτες της.

Η διαφήμιση μέσα από το διαδίκτυο (Δωρεάν Webinar)

Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχει καταστήσει απαραίτητη την διαφημιστική προβολή των εταιρειών μέσα από το διαδίκτυο. Ωστόσο οι πολλές πλατφόρμες και επιλογές καθιστούν δύσκολη την επιλογή των σωστών μέσων. Η κατανόηση των μέσων και οι πρακτικές γνώσεις σε κάθε μέσο μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους!

Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Διαφήμιση E-Shop

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα μάθουν όλα όσα χρειάζονται για το ηλεκτρονικό εμπόριο και πως να διαχειριστούν & να προωθήσουν αποτελεσματικά ένα E-Shop.

Digital Marketing Masterclass: Social Media, Google Ads & Internet Marketing

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα μάθουν όλα όσα χρειάζονται για να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την προβολή της εταιρείας τους. Το σεμινάριο διδάσκει όλους τους τρόπους προβολής μέσα από το διαδίκτυο!

Η Διαχείριση των Αλλαγών στο Εταιρικό περιβάλλον

Η εποχή μας διέπετε από πολλές και συνεχείς αλλαγές οι οποίες είτε προκύπτουν στον κοινωνικό τομέα, είτε σε άλλους τομείς όπως της υγείας και της οικονομίας επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις στην οικονομική τους κατάσταση, την διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, σε θέματα μάρκετινγκ κ.α. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από ένα διαδραστικό σεμινάριο θα καταρτιστούν ώστε να μπορούν να […]