Δημιουργία Στρατηγικής Marketing & Brand Building (Δωρεάν Webinar)

Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχει καταστήσει απαραίτητη την διαφημιστική προβολή των εταιρειών μέσα από το διαδίκτυο. Ωστόσο οι πολλές πλατφόρμες και επιλογές καθιστούν δύσκολη την επιλογή των σωστών μέσων. Η κατανόηση των μέσων και οι πρακτικές γνώσεις σε κάθε μέσο μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους!