Δημιουργία Στρατηγικής Marketing & Brand Building

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα δημιουργήσουν την δική τους στρατηγική marketing & brand building! Η στρατηγική marketing μιας εταιρείας είναι αυτή που θα αυξήσει τις πωλήσεις της, ενώ η δημιουργία του brand name θα της προσδώσει αξία, θα την εδραιώσει στην αγορά και θα ενισχύσει την σχέση με τους πελάτες της.

Digital Marketing: Τα 6 πρακτικά βήματα για την επιτυχία

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα μάθουν τα 6 βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία την κατάλληλη στιγμή και με συγκεκριμένους στόχους.