Δημιουργία Στρατηγικής Marketing & Brand Building

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα δημιουργήσουν την δική τους στρατηγική marketing & brand building! Η στρατηγική marketing μιας εταιρείας είναι αυτή που θα αυξήσει τις πωλήσεις της, ενώ η δημιουργία του brand name θα της προσδώσει αξία, θα την εδραιώσει στην αγορά και θα ενισχύσει την σχέση με τους πελάτες της.