Δημιουργία Στρατηγικής Marketing & Brand Building

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα δημιουργήσουν την δική τους στρατηγική marketing & brand building! Η στρατηγική marketing μιας εταιρείας είναι αυτή που θα αυξήσει τις πωλήσεις της, ενώ η δημιουργία του brand name θα της προσδώσει αξία, θα την εδραιώσει στην αγορά και θα ενισχύσει την σχέση με τους πελάτες της.

Δημιουργία Στρατηγικής Marketing & Brand Building (Δωρεάν Webinar)

Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχει καταστήσει απαραίτητη την διαφημιστική προβολή των εταιρειών μέσα από το διαδίκτυο. Ωστόσο οι πολλές πλατφόρμες και επιλογές καθιστούν δύσκολη την επιλογή των σωστών μέσων. Η κατανόηση των μέσων και οι πρακτικές γνώσεις σε κάθε μέσο μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους!

Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Διαφήμιση E-Shop

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πρακτική εξάσκηση θα μάθουν όλα όσα χρειάζονται για το ηλεκτρονικό εμπόριο και πως να διαχειριστούν & να προωθήσουν αποτελεσματικά ένα E-Shop.